Tjänster: Psykoterapi | Krissamtal | Personlig utveckling | Konsultation | Handledning | Coaching | Chefsstöd | Utredningar

 

Handledning

Inom människovårdande verksamheter utgör handledning en betydelsefull hjälp för den enskilde behandlaren. Dels för att utöka kunskaperna och bättre kunna tillämpa dessa, men också för att bättre kunna skilja ut sina egna behov från patientens/klientens, vilket skapar förutsättningar för en mer ändamålsenlig behandling eller omvårdnad.

Även i andra verksamheter, både inom offentlig sektor och näringsliv, kan handledning vara ett utmärkt hjälpmedel att få bättre förståelse för hur man agerar och reagerar i samspel med sina medarbetare och andra.

Kompetent utförd handledning minskar risken för negativ stress och utmattning.

 

 

Copyright © 2024 - Alf Enbom Psykologkonsult

Besöksadress:
Köpmangatan 46

Postadress:
Erstagatan 6
852 35 Sundsvall

M: 070-660 82 44
E: alf.enbom@psykologkonsult.nu