Tjänster: Psykoterapi | Krissamtal | Personlig utveckling | Konsultation | Handledning | Coaching | Chefsstöd | Utredningar

 

Personlig utveckling

Ibland kan man känna att något i ens liv behöver förändras, men man vet inte riktigt vad. Kanske har man på sin höjd en diffus aning om något som kan vara ett problem.

Det kan då vara fruktbart att tillsammans med en psykolog få gå igenom sin livssituation, och därmed bli klarare över hur ens personliga behov tillgodoses. Man kan också få en uppfattning om hur tidigare livserfarenheter påverkar nusituationen.

I personliga utvecklingssamtal, som leder till ökad självkännedom, kan på så sätt aktuella utvecklingsområden ringas in, och det blir möjligt att finna konstruktiva vägar för sin framtida personliga utveckling.

 

 

Copyright © 2024 - Alf Enbom Psykologkonsult

Besöksadress:
Köpmangatan 46

Postadress:
Erstagatan 6
852 35 Sundsvall

M: 070-660 82 44
E: alf.enbom@psykologkonsult.nu