Tjänster: Psykoterapi | Krissamtal | Personlig utveckling | Konsultation | Handledning | Coaching | Chefsstöd | Utredningar

 

Krissamtal

Ordet "kris" kommer från det grekiska "krisis" och betyder "avgörande vändning" eller "ödesdiger förändring".

Det finns olika slags kriser; livskriser och traumatiska kriser. Till den sistnämnda gruppen hör kriser i samband med t ex anhörigs dödsfall, plötslig uppsägning från arbetet, insjuknande i allvarlig sjukdom, inbrott i hemmet, överfall, social skam m.m.

Målet för all kristerapi är att stödja individens egna psykologiska resurser så att krisen får genomlöpa en naturlig utveckling till bearbetning och nyorientering.

Hur omfattande en kristerapi blir varierar, men ofta kan endast ett eller ett par samtal få mycket stor betydelse.

 

 

Copyright © 2024 - Alf Enbom Psykologkonsult

Besöksadress:
Köpmangatan 46

Postadress:
Erstagatan 6
852 35 Sundsvall

M: 070-660 82 44
E: alf.enbom@psykologkonsult.nu